Διανομή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων

Άρχισε η διανομή  πανεπιστημιακών συγγραμμάτων με το σύστημα “Εύδοξος”.Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τα σχετικά συγγράματα από την σελίδα www.eudoxus.gr.