Η εταιρεία

bis new offices H Business Information Support (BIS) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988.

Με κύρια δραστηριότητα την μελέτη, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού. Πολύ γρήγορα κατέλαβε σημαντικό μερίδιο στις εφαρμογές λογισμικού και άμεσα    αναπτύχθηκε σε όλο το φάσμα της πληροφορικής.

Από το 1993, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στο Hardware. Δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η  BIS καθιερώθηκε στην Ελληνική αγορά προϊόντων πληροφορικής.

Αξιοποιώντας το δυναμικό και την εμπειρία της εταιρείας από το 1998 η BIS δραστηριοποιείται σε ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο..

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι η BIS μπορεί πλέον να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πληροφορικής, παρακολουθώντας την διαρκώς επιταχυνόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας.

To 2000 ιδρύεται η NETBIS και ασχολείται με όλο το φάσμα ανάπτυξης , υποστήριξης, τεκμηρίωσης εφαρμογών Internet.

Το 2005 ιδρύεται η IPTEL που ασχολείται με τεχνολογία επικοινωνιών. Η IPTEL είναι μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην IP. τηλεφωνία.

Το 2011 ιδρύεται η  ιδιωτική φιλαρμονική “Φιλαρμονία”